Rok dobrovoľníctva

V Žilinskom samosprávnom kraji 2021-2022

  Chcem sa zapojiť ako dobrovoľník alebo organizácia.

  #spolupráca

  #zdieľanie

  #dobrovoľníctvo

  Rok dobrovoľníctva - príležitosť spoločne odštartovať zmenu v rozvoji dobrovoľníctva v našom kraji. Pridáš sa?

  Kto je za tým?

  Žilinská župa vyhlásila v marci 2021 Rok dobrovoľníctva, ktorý trval od marca 2021 do konca februára 2021.

  Hlavné ciele RD:

  • Poďakovať sa za aktívne nasadenie a obetavosť mnohým pracovníkom a dobrovoľníkom prvej línie v boji proti pandémii Covid-19
  • Podporiť a dať ľuďom príležitosť sa zapojiť do nových aktivít, povzbudiť ich ku komunitnej práci a podporiť ich v tejto záslužnej činnosti
  • Vytvoriť spoluprácu medzi existujúcimi dobrovoľníckym organizáciami a zvyšovať povedomie a zapájanie sa  do dobrovoľníctva u mladých a celej verejnosti

  Koordinátorom RD sa stala Sekcia pre mládež v spolupráci so Žilinským dobrovoľníckym centrom.

  Podporili sme 22 organizacii a desiatky projektov  – formy podpory boli rôzne: publicita, sieťovanie a s spolupráca na úrovni kraja, možnosť prezentácie na konferenciách, videoprezentácia, finančná podpora na vzdelávanie a kancelárske pomôcky, vecné a reprezentatívne predmety pre šírenie povedomia o dobrovoľníctve v kraji.

  Zapojené organizácie

  1_charita
  2_domka_liskova
  3_domka
  4_erko
  5_hricov
  6_keric
  7_knl
  8_korna
  9_mladiinfo_DK
  10_mshkm ZA
  11_nadacia ZSK
  12_nkh
  13_nova_synagoga_logo_2016
  14_oravska_kniznica
  15_ORS
  16_ozviac
  17_rada_mladeze_zsk
  18_red_cross
  19_skauti
  20_stanicaZA
  21_sytevpng
  22_uniza_U3V